top of page

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA T-METAL D.O.O.

 

Kratek opis operacije in njeni cilji

Digitalna transformacija podjetja bo usmerjena k digitalizaciji poslovnih procesov, poudarek pa bo na celoviti prenovi poslovnega modela in podjetja kot celote. V skladu s strategijo bomo digitalizirali poslovni model in kupcem ponudili novo digitalno storitev. Nov digitalni poslovni model bo vzpostavljen s spletno platformo za digitalizacijo prodaje in nabave, ki bo kupcem omogočala stik z dobavitelji, hkrati pa bo združevala vse blagovne tokove v vozlišču. Ta model bo podjetju olajšal vstop na tuje trge. Za uvedbo tega je potrebna digitalna transformacija vseh notranjih procesov. Zato bomo implementirali ERP sistem, ki bo omogočal integracijo vseh podatkov, ter informacijski sistem za upravljanje skladiščnega poslovanja. Digitalna transformacija bo zajela nabavo, prodajo in skladišče. Vključeni bodo vodje teh funkcij, ki se bodo aktivno usposabljali z namenom pridobitve novih digitalnih kompetenc in znanj, ki jih bodo dnevno uporabljali pri izvajanju novih, digitaliziranih procesov. Cilj je dvigniti ozaveščenost zaposlenih o pomenu digitalizacije poslovanja za uspešen razvoj podjetja, dvig produktivnosti, kompetenc in zadovoljstva zaposlenih. Na tem bomo zgradili digitalno kulturo ter jo z rednimi usposabljanji tudi ohranjali. S tem namenom bodo vzpostavljena tudi tri digitalna delovna mesta. Cilj digitalne transformacije je uspešen preskok na digitalno poslovanje, digitalna usposobljenost zaposlenih za opravljanje nalog ter povečanje dodane vrednosti zaposlenih. 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logo-eu-skladi.png
pod sklad.png
logo mgrt.jpg
bottom of page